Vzhledem k zájmu, který nás samozřejmě těší, jsme byli nuceni rozdělit děti do několik oddílů. Oddíly jsou rozděleny podle věku, schází se odděleně a společně se pak setkávají na víkendových akcích a na táboře. 

Oddíl Tuláčci - naši nejmenší, scházejí se každé pondělí od 16:00 do 17:30 

Oddíl Robinsoni- starší, scházejí se každou středu od 16:30 do 18:00

Oddíl Rangers - starší, scházejí se vždy v úterý 16:00 do 17:30 

Víkenďák - volnočasový klub pro členy i nečleny, v rámci kterého se odehrávají různé akce o víkendu či prázdninách 

Oddíl Černá vydra - úplně první oddíl, který byl v rámci skupiny založen, v současnosti se jedná o vedoucí, zbytky oddílu Zelená žába a Kecky. Jsouto všichni ti, bez kterých by se schůzky a tábory neobešly. Schází se podle potřeby, jsou spolu v pravidelném kontaktu na facebooku a mailech, kde i dálkově řeší dění a provozní věci.

 

 

Designed by Z

Copyright © 2013. All Rights Reserved.