Robinsoni

Oddíl, který nese své jméno podle jedné z celoročních her. V tomto oddíle se scházejí děti ve věku žáků 4.- 9. tříd ZŠ. Činnost oddílu je závislá na počasí a na ročním období. Rozhodně se nejedná o činnosti čistě sportovní, rukodělné nebo technické. Snažíme se přičichnout ke všemu. 

Scházíme se pravidelně každou středu od 16:30 do 18:00 v naší klubovně.

 

Vedoucí

Renáta Holá (Renča), Vladimíra Brandová (Aviča) 

Designed by Z

Copyright © 2013. All Rights Reserved.